Spelbräda (och pjäser)
Om kodningen
Detta är tredje versionen av spelbrädans kodning. Tydligen måste man ibland göra en del misstag för att komma till vissa insikter, men nu har jag fått ordentlig kläm på exakt hur jag ska tänka.

Siffror här nedan som är på formen 0x10 eller 0x2C är hexadecimala tal. Jag har valt denna skrivform eftersom talen här är valda för att de har vissa binära egenskaper. Det hexadecimala skrivsättet är enklare att överföra till binär form än det decimala.

0x88
Själv spelbrädan har jag nu gjort efter 0x88 som förebild. Det innebär att jag använder en matris på 16x8 rutor, detta för att placera pjäserna på positioner med vissa binära egenskaper.
var cb0x88 = new Array(
  0x12,0x13,0x14,0x16,0x15,0x14,0x13,0x12,0,0,0,0,0,0,0,0,
  0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0x11,0,0,0,0,0,0,0,0,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0,0,0,0,0,0,0,0,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0,0,0,0,0,0,0,0,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0,0,0,0,0,0,0,0,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0,0,0,0,0,0,0,0,
  0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0,0,0,0,0,0,0,0,
  0x02,0x03,0x04,0x06,0x05,0x04,0x03,0x02,0,0,0,0,0,0,0,0);
Ovanstående matris betyder att schackbrädan ser ut som till höger. Själva poängen med att göra detta är som jag nämde att ge spelhalvan av denna konstruktion positioner med vissa binära egenskaper. Dessa binära egenskaper gör att vi kan skilja på nummer som befinner sig på och utanför schackbrädan genom en enkel logisk bitvis jämförelse. Att vi kan göra denna enkla jämförelse betyder senare att vi kan göra en mycket snabb draggenerator.

Studera siffrorna här till höger och titta sedan på den tabell med binära tal du ser nedan. Jag har klippt in binära tal för några negativa nummer samt nummer utanför schackbrädans positioner.

Titta riktigt noga på den första 1:an eller 0:an i varje gruppering.

  XYYY XYYY

Gemensamt med den inringade schackbrädan är att varje första bit i grupperingarna båda är noll. Placeringar utanför schackbrädan har det gemensamt att där är första biten i dessa grupperingar 1. Notera hur de negativa binära talen ser ut eftersom datorer använder 2-komplement. Denna systematiska skillnad kan vi enkelt identifiera genom att ta en position på eller utanför spelbrädan och göra en logisk AND med 0x88 (binärt 1000 1000).

-1  
1111 1111    
0  
0000 0000    
32  
0010 0000  
64  
0100 0000  
96  
0110 0000  
128  
1000 0000  
-2  
1111 1110    
1  
0000 0001    
33  
0010 0001  
65  
0100 0001  
97  
0110 0001  
129  
1000 0001  
-3  
1111 1101    
2  
0000 0010    
34  
0010 0010  
66  
0100 0010  
98  
0110 0010  
130  
1000 0010  
-4  
1111 1100    
3  
0000 0011    
35  
0010 0011  
67  
0100 0011  
99  
0110 0011  
131  
1000 0011  
-5  
1111 1011    
4  
0000 0100    
36  
0010 0100  
68  
0100 0100  
100  
0110 0100  
132  
1000 0100  
-6  
1111 1010    
5  
0000 0101    
37  
0010 0101  
69  
0100 0101  
101  
0110 0101  
133  
1000 0101  
-7  
1111 1001    
6  
0000 0110    
38  
0010 0110  
70  
0100 0110  
102  
0110 0110  
134  
1000 0110  
-8  
1111 1000    
7  
0000 0111    
39  
0010 0111  
71  
0100 0111  
103  
0110 0111  
135  
1000 0111  
-9  
1111 0111    
8  
0000 1000    
40  
0010 1000  
72  
0100 1000  
104  
0110 1000  
136  
1000 1000  
-10  
1111 0110    
9  
0000 1001    
41  
0010 1001  
73  
0100 1001  
105  
0110 1001  
137  
1000 1001  
-11  
1111 0101    
10  
0000 1010    
42  
0010 1010  
74  
0100 1010  
106  
0110 1010  
138  
1000 1010  
-12  
1111 0100    
11  
0000 1011    
43  
0010 1011  
75  
0100 1011  
107  
0110 1011  
139  
1000 1011  
-13  
1111 0011    
12  
0000 1100    
44  
0010 1100  
76  
0100 1100  
108  
0110 1100  
140  
1000 1100  
-14  
1111 0010    
13  
0000 1101    
45  
0010 1101  
77  
0100 1101  
109  
0110 1101  
141  
1000 1101  
-15  
1111 0001    
14  
0000 1110    
46  
0010 1110  
78  
0100 1110  
110  
0110 1110  
142  
1000 1110  
-16  
1111 0000    
15  
0000 1111    
47  
0010 1111  
79  
0100 1111  
111  
0110 1111  
143  
1000 1111  
-17  
1110 1111    
16  
0001 0000    
48  
0011 0000  
80  
0101 0000  
112  
0111 0000  
144  
1001 0000  
-18  
1110 1110    
17  
0001 0001    
49  
0011 0001  
81  
0101 0001  
113  
0111 0001  
145  
1001 0001  
-19  
1110 1101    
18  
0001 0010    
50  
0011 0010  
82  
0101 0010  
114  
0111 0010  
146  
1001 0010  
-20  
1110 1100    
19  
0001 0011    
51  
0011 0011  
83  
0101 0011  
115  
0111 0011  
147  
1001 0011  
-21  
1110 1011    
20  
0001 0100    
52  
0011 0100  
84  
0101 0100  
116  
0111 0100  
148  
1001 0100  
-22  
1110 1010    
21  
0001 0101    
53  
0011 0101  
85  
0101 0101  
117  
0111 0101  
149  
1001 0101  
-23  
1110 1001    
22  
0001 0110    
54  
0011 0110  
86  
0101 0110  
118  
0111 0110  
150  
1001 0110  
-24  
1110 1000    
23  
0001 0111    
55  
0011 0111  
87  
0101 0111  
119  
0111 0111  
151  
1001 0111  
-25  
1110 0111    
24  
0001 1000    
56  
0011 1000  
88  
0101 1000  
120  
0111 1000  
152  
1001 1000  
-26  
1110 0110    
25  
0001 1001    
57  
0011 1001  
89  
0101 1001  
121  
0111 1001  
153  
1001 1001  
-27  
1110 0101    
26  
0001 1010    
58  
0011 1010  
90  
0101 1010  
122  
0111 1010  
154  
1001 1010  
-28  
1110 0100    
27  
0001 1011    
59  
0011 1011  
91  
0101 1011  
123  
0111 1011  
155  
1001 1011  
-29  
1110 0011    
28  
0001 1100    
60  
0011 1100  
92  
0101 1100  
124  
0111 1100  
156  
1001 1100  
-30  
1110 0010    
29  
0001 1101    
61  
0011 1101  
93  
0101 1101  
125  
0111 1101  
157  
1001 1101  
-31  
1110 0001    
30  
0001 1110    
62  
0011 1110  
94  
0101 1110  
126  
0111 1110  
158  
1001 1110  
-32  
1110 0000    
31  
0001 1111    
63  
0011 1111  
95  
0101 1111  
127  
0111 1111  
159  
1001 1111  


Det betyder alltså att om vi har en postition fpos, då kan vi alltså enkelt testa om denna position finns på schackbrädan med följande enkla och vackra logik. Vi filtrerar enkelt bort alla drag som inte hamnar på schackbrädan. Om du fortfarande inte kopplat varför metoden kallas 0x88 kanske börjar gå upp ett ljus nu.
if (!(fpos&0x88))
{
....
}
Denna enkla logik kan vi arbeta vidare på. Vi kan göra en snurra som adderar eller subtraherar tal för att få alla schackdrag och vi kan enkelt utesluta det drag som hamnar utanför spelplanen.

Spelpjäserna
Om man stångas ett tag med draggenereringen kan man identifiera den logik som draggeneratorn behöver för att fungera.
Inspirerad av de enkla lösningar 0x88:an ger när det gäller att testa om drag är innanför eller utanför kan vi skapa samma sköna logik för andra frågor som dyker upp i draggeneratorn.

Efter lite funderande kan man t.ex. komma fram till att följande pjäskodning är väldigt effektiv, betraktat som ett 8-bitars tal. Detaljen som gör skillnad är hur jag kodar pjäsens färg.Jag har valt att koda pjäserna på följande sätt.

BondeTornHästLöpareDrottningKung
Bonde
0x11 / 0x21
Torn
0x14 / 0x24
Häst
0x12 / 0x22
Löpare
0x18 / 0x28
Drottning
0x1C / 0x2C
Kung
0x13 / 0x23

Varför dessa värde? Varför inte bara ge dem index från 1-6 för vit och t.ex. 11-16 för svart? Poängen med att koda pjäserna på det ena eller andra sättet är att vissa sätt att koda gör det möjligt att göra enkla tester på schackbrädan. Sådana tester vi vill göra inkluderar t.ex.

 Vit      (binärt)Svart (binärt)
Bonde0x110001 0001   0x210010 0001
Häst0x120001 00100x220010 0010
Löpare0x180001 10000x280010 1000
Torn0x140001 01000x240010 0100
Drottning  0x1C0001 11000x2C0010 1100
Kung0x130001 00110x230010 0011

1 Speciellt denna fråga är intressant t.ex. när vi flyttar en glidande pjäs över schackbrädan. Säg att vi flyttar ett svart torn över spelbrädan. Villkoret för att kunna flytta tornet till en ruta är att rutan antingen är tom eller att där står en vit pjäs (som vi då slår ut). Men vi kan inte flytta utanför spelbrädan och vi kan inte köra över en pjäs av vår egen färg.

Kodningen av vad som är vitt och svart ger oss en enkel skön logik för detta. För att t.ex. testa nyss nämda ser koden ut så här ...
if (top&0x88) break;
if (top&pl) break;

      ...draget är okej...

Det är nästan så att man undrar vart koden tagit vägen, så kompakt blir det. Tillsammans med den enkla logiken som 0x88 -brädan ger borde vi krattat manegen för en snygg kompakt och snabb kod. Läs mer om detta under draggenereringen.

N -biten
N -biten använder vi för att avgöra om en pjäs har flyttats eller inte. Så fort vi flyttar en pjäs första gången sätter vi denna bit till noll. Därefter förblir den noll. Informationen används bl.a. när vi skall avgöra om rockad är legalt eller inte, då vi behöver veta om kungen eller tornen har flyttats någon gång.footer

En sida om elektronik, arduino, motorer och robotar